مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ملک عرصه ملک به مساحت360متر مربع 1399/02/02 رجوع به آگهی
فروش ملک مالکیت8 فرعی از181اصلی عرصه ملک بمساحت1132متر مربع 1399/02/02 1399/02/15
فروش یک دستگاه خودرو پراید هاچ بک سفید رنگ مدل 1388 1399/02/02 رجوع به آگهی
ملک مورد تعرفه طبق مشخصات پروانه ساختمانی بمساحت 210مترمربع بحدود اربعه شمالا 15متر 1399/02/02 1399/02/22
1- 85کیسه 70کیلویی برنج شیرودی به وزن تقریبی 5950کیلو 2- 28کیسه 70کیلویی برنج طارم به وزن تقریبی 196... 1399/02/01 1399/02/18
فروش شش دانگ پلاک ثبتی بمساحت 288متر مربع 1399/02/01 رجوع به آگهی
فروش ملک حدود 430 مترمربع که حدود 18/30 مترمربع آن عقب نشینی نموده است ، اعیان به صوبرت یک واحد مغاز... 1399/02/01 رجوع به آگهی
6 دانگ زمین محصور به مساحت 253.4 مترمربع و .... 1399/02/01 1399/02/16
فروش قطعه زمین محصور به مساحت 500 متر مربع 1399/02/01 رجوع به آگهی
فروش قطعه زمین محصور به مساحت 500 متر مربع 1399/02/01 رجوع به آگهی
صفحه 1384 از 40934