مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 49/52 مترمربع به صورتی که 1/91 مترمربع آن بالکن سرپوش... 1398/09/18 رجوع به آگهی
واگذاری محل نانوایی 1398/09/19 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از پلاک زمین های مسکونی 1398/09/19 1398/10/02
بهره برداری از قسمتی از پارک جهت راه اندازی پارک ترافیکی 1398/09/19 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ ملک به صورت یک واحد آپارتمان در یک مجتمع 7 واحدی با قدمت حدود 20 سال 1398/09/19 رجوع به آگهی
یک باب منزل مسکونی چهار طبقه دارای مساحت عرصه 230/43 مترمربع و دارای مشخصات اسکلت دیوار باربر، سقف ت... 1398/09/19 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ پلاک اصلی 4796 پلاک فرعی 1158 مفروز و مجزی شده از فرعی 355 به مساحت 62/80 مترمربع و مساح... 1398/09/19 رجوع به آگهی
فروش مازاد گازهای صنعتی خود مشتمل بر اکسیژن، نیتروژن و آرگون 1398/09/19 رجوع به آگهی
فروش سه دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری دنا EF7 مدل 1395 رنگ سفید روغنی 1398/09/18 رجوع به آگهی
فروش خودروهای مازاد خودرو پژو 405 و وانت پیکان 1398/09/18 رجوع به آگهی
صفحه 1888 از 36805