مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
زمین در قطعات 112 و 113 مجموعا به مساحت عرصه 3615.5 مترمربع 1399/05/16 رجوع به آگهی
- اجاره املاک تجاری 1399/05/16 رجوع به آگهی
دو سهم مشاع از یازده سهم ششدانگ یک قطعه زمین زراعی-مساحت عرصه 19258/70 مرمربع و دارای مستحدثات شامل... 1399/05/16 رجوع به آگهی
اجاره محل املاک مازاد 1399/05/16 رجوع به آگهی
واگذاری دو باب مدرسه 1399/05/16 رجوع به آگهی
واگذاری به اجاره فضاهای موجود 1399/05/16 رجوع به آگهی
اجاره دو باب کلاس درس 1399/05/16 رجوع به آگهی
واگذاری ساختمان 1399/05/16 رجوع به آگهی
- اجاره زمین سیر - 1399/05/16 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره محل بوفه 1399/05/16 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 43795