مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش کل اموال منقول مستعمل و اسقاطی 1398/07/25 1398/08/04
فروش واحدهای اکازیون در شهرک 1398/07/28 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ ملک ـ یک قطعه زمین به مساحت 5300 مترمربع به صورت یک دستگاه کارخانه صنعتی به مساحت 5300... 1398/07/28 رجوع به آگهی
فروش اقلام ضایعات دوره ای، تک مرحله ای و تولیدی و اقلام ضایعاتی: شرح اقلام ضایعات دوره ای: تسمه فنری... 1398/07/28 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ عرصه و اعیانی ملک با کاربری فعلی تجاری - مسکونی به مساحت عرصه 487/40 مترمربع 1398/07/28 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ عرصه واعیان یکدستگاه آپارتمان به مساحت 54/96 متر مربع 1398/07/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش سهام تعداد 20 سهم 1398/07/28 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه تاکسی پراید مدل1385 تیپ 131 1398/07/28 رجوع به آگهی
یک دستگاه خودرو زانتیا به شماره انتظامی 96م186 ایران 93 مدل 1383 رنگ نقره ای 1398/07/28 رجوع به آگهی
فروش اعیانی یک باب منزل مسکونی با کل زیربنا به مساحت 146 متر مربع 1398/07/28 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 32755