مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش کابل ضایعاتی 1389/03/04 1389/03/19
فروش مقدار حدود 700 تن محصول aso واحدهای فرایندی 1389/03/04 1389/03/19
فروش انواع خودرو و مقادیر اقلام فرسوده 1389/03/04 1389/03/19
فروش آهن آلات اسقاط 1389/03/04 1389/03/19
فروش یک دستگاه تاوکراین 1389/03/03 1389/03/19
فروش ورق آلومینیومی ضایعاتی 1389/03/03 1389/03/19
فروش انواع مواد رنگی P.P 1389/03/03 1389/03/19
فروش جایگاه سوخت 1389/03/03 1389/03/19
فروش اقلام مازاد 1389/03/04 1389/03/19
فروش دستگاه پرس 1389/03/04 1389/03/19