مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری مشارکتی آزمایشگاه - واگذاری مشارکتی فیزیو تراپی 1395/08/15 1395/08/18
فروش 3 دستگاه خودرو 1395/08/15 رجوع به آگهی
فروش قطعات بتنی 1395/08/15 1395/08/27
اجاره یک باب مغازه تجاری 1395/08/15 1395/08/19
فروش یک دستگاه تانکر حمل مواد نفتی 1395/08/15 رجوع به آگهی
واگذاری مدیریت کارت پارک الکترونیکی 1395/08/15 رجوع به آگهی
واگذاری ششدانگ یک باب پارکینگ 1395/08/15 رجوع به آگهی
فروش تعداد 18 دستگاه انواع خودرو های مستهلک 1395/08/15 1395/08/24
فروش آجرهای اقلام مازاد انبار 1395/08/15 رجوع به آگهی
واگذاری زمین مورد نیاز جهت نصب 3 دستگاه بازی 1395/08/15 رجوع به آگهی