مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

کد هزاره عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
6244635 مزایده فروش قطعه زمینی مساحت حدود 21400 مترمربع 1401/11/14 رجوع به آگهی
6244634 مزایده فروش ملک با عرصه طبق سند بمساحت 350 مترمربع بصورت زمین بایر 1401/11/14 رجوع به آگهی
6244633 مزایده فروش ملک بمساحت88/88 مترمربع که بخشی از زیرزمین بصورت مسکونی (سوئیت) و بخشی به صورت انبار مسکونی 1401/11/14 1401/12/03
6244632 مزایده فروش ششدانگ ملک مشاع عرصه ملک 36 مترمربع 1401/11/14 رجوع به آگهی
6244631 مزایده ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 230 مترمربع 1401/11/14 رجوع به آگهی
6244630 مزایده یک واحد آپارتمان تجاری اداری مساحت 164/73 مترمربع 1401/11/14 رجوع به آگهی
6244629 مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی در طبقه چهارم به مساحت 252/42 مترمربع 1401/11/14 رجوع به آگهی
6244628 مزایده فروش دو دهنه دکان 1401/11/14 رجوع به آگهی
6244627 مزایده فروش سه و نیم دانگ مشاع از شش دانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 271.54 مترمربع 1401/11/14 1401/11/30
6244626 مزایده فروش اموال منقول و غیرمنقول(عرصه ی کارخانه و تجهیزات و ماشین آلات باکلیه توابع و متعلقات موجود فعلی) - کلیه تجهیزات و ماشین آلات کامل خط تولیدکارتن شیت پلاست ، ری سایکل، چاپ 6 رنگ ، خشک کن صنعت... 1401/11/14 1401/12/21
6244624 مزایده فروش عرصه و اعیان و متعلقات و اشتراکات شش دانگ جایگاه سوخت و مجتمع خدمات رفاهی 1401/11/14 1401/11/22
6244623 مزایده فروش تجهیزات اداری اسقاط شامل: - انواع پرده - نیمکت پلاستیکی - کپسول آتشنشانی - هواکش (فن) خانگی - صندلی مدیریتی - ماشین دوخت دستی بزرگ - فن هواکش - هواکش (فن) خانگی - و ... 1401/11/14 رجوع به آگهی
6244620 مزایده فروش مخزن هزار لیتری- دیگ بخار دو تنی و... 1401/11/14 رجوع به آگهی
6244604 مزایده یک باب ساختمان مسکونی مساحت 340 مترمربع 1401/11/13 رجوع به آگهی
6244603 مزایده ساخت بوفه و راه اندازی به متراژ متر طبق نمونه پیوست 1401/11/13 1401/11/18
6244598 مزایده ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی 1401/11/13 رجوع به آگهی
6244597 مزایده اجاره تعداد 5 مکان مرکز آموزش فنی و حرفه ای -واحد خواهران- صندوق فرصت های شغلی 1401/11/13 1401/11/25
6244596 مزایده فروش بخشی از فاضلاب جمع آوری شده 1401/11/13 رجوع به آگهی
6244595 مزایده فروش ششدانگ یک قطعه آپارتمان مسکونی مساحت 138/93مترمربع که مقدار 7/95 مترمربع آن بالکن 1401/11/13 1401/11/26
6244594 مزایده فروش یک دستگاه آپارتمان نوع ملک طلق مسکونی به مساحت 69 متر مربع بانضمام پارکینگ به مساحت12.35 مترمربع 1401/11/13 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 43353