مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش شش دانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه با کاربری تجاری قطعه 215 تفکیکی به مساحت 16.34 مترمربع دارای... 1398/12/05 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ ملک به مساحت 269.67 مترمربع ـ ملک ساختمان مسکونی 1398/12/05 رجوع به آگهی
فروش تعداد 3 دستگاه خودرو - مزدا تک کابین مدل 84 1398/12/05 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از رقبات موقوفات ( کاربری مغازه) 1398/12/05 رجوع به آگهی
فروش 2240 کیلوگرم بافت لوله ایی به قطر حدود 5 سانتی متر به صورت حوله بافی از نخ فلامنت در رنگ های مخ... 1398/12/05 رجوع به آگهی
اجاره دادن واحد تجاری به متراژ ۶۳ مترمربع به مدت یک سال 1398/12/05 1398/12/20
فروش ششدانگ یک باب خانه مسکونی با مساحت 279.5 مترمربع و زیربنای 213.46 مترمربع در یک طبقه همکف و یک... 1398/12/05 رجوع به آگهی
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 5000/34 مترمربع: اعیانی مشتمل بر یک واحد سالن با مصالح... 1398/12/05 رجوع به آگهی
فروش پلاک 1142 شش دانگ یک باب منزل مسکونی دارای 246/24 مترمربع عرصه ملک دو بر 1398/12/05 رجوع به آگهی
فروش سه قطعه از قطعات تفکیکی با کاربری مسکونی 1398/12/05 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 38556