مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
ششدانگ آپارتمان مسکونی به مساحت 121/80 مترمربع 1398/02/04 رجوع به آگهی
یک دستگاه بسته بندی چهار توزین 1398/02/04 رجوع به آگهی
فروش 40.000 کیلوگرم انواع سیم مسی اسقاط 1398/02/04 1398/02/10
یک ونیم دانگ از شش دانگ ملک به پلاک ثبتی 3767 فرعی از 155 اصلی 1398/02/04 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین زراعی دایر آبی به مساحت تقریبی 67000 مترمربع 1398/02/04 رجوع به آگهی
تعداد 90 ورق ام دی اف 1398/02/04 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی فاقد اعیان تخریب شده پلاک پانصد و پنجاه و هفت فرعی از سه هزار و پانص... 1398/02/04 رجوع به آگهی
اجاره مغازه 1398/02/04 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین با بنای احداثی قسمتی از پلاک ثبتی 6.291 به مساحت 1237.91 متر مربع و اعیانی ساختمان... 1398/02/04 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه جک چهارستون بالا برنده پاریزان صنعت به سریال 447 مدل 3000 پلاکت و .... 1398/02/04 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 25305