مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
ملک دارای پلاک ثبتی به شماره 2808 فرعی از 3 اصلی-ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 133/19 مت... 1398/07/28 1398/08/28
فروش یک قطعه زمین باغ به مساحت 21164 متر مربع 1398/07/28 رجوع به آگهی
سه دانگ مشاع از شش دانگ بعلاوه یک چهارم سهم الارث از یک باب خانه به شماره پلاک 56 فرعی از 3441 اصلی... 1398/07/28 رجوع به آگهی
خودروی سواری سپند پی کی مدل 82 نوک مدادی نوع سوخت بنزین 1398/07/28 1398/08/12
فروش ساختمان سوله ای فلزی به ابعاد حدود 12/20*30 متر وبه مساحت حدود 366متر مربع 1398/07/28 رجوع به آگهی
فروش یک واحد آپارتمان متراژ اعلامی 108متر 1398/07/28 رجوع به آگهی
پلاک ثبتی 3579/54 ملک مزبور زمینی است به مساحت 107/10 دسی متر مربع با بنای موجود در آن به شماره 54... 1398/07/28 1398/08/28
یک باب واحد آپارتمانی-بمساحت 110/44 مترمربع 1398/07/28 1398/08/13
فروش ملک به مساحت زمین3500 مترمربع 1398/07/28 رجوع به آگهی
یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی مذکور به مساحت 229/60 متر مربع 1398/07/28 1398/08/26
صفحه 3 از 32755