مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ملک به پلاک ثبتی 180 فرعی از 3 اصلی به مساحت 934.10 مترمربع 1398/06/04 رجوع به آگهی
واگذاری زمین به مساحت 200 کاربری مسکونی و .... 1398/06/04 رجوع به آگهی
پلاک ثبتی به شماره 902/150 بخش 11 دارای حدود 245 مترمربع عرصه و حدود 320 مترمربع بنا در طبقه اول و ز... 1398/06/04 رجوع به آگهی
1. یک دستگاه کمباین با خرمن کوب کوچک دوچرخ با شاسی و بکسل بند، یک، 3. یک عدد شیارزن (دنده نهرکن) کشا... 1398/06/04 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه سواری دوو سی بلو مدل 1381 و .... 1398/06/04 رجوع به آگهی
واگذاری فضای فیزیکی داروخانه سرپایی 1398/06/04 1398/06/10
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت یکصد و چهارده متر دسیمتر مربع و واقع در... 1398/06/04 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از اقلام فرسوده سررشته داری، مهندسی و مخابراتی قطعات مازاد بر نیاز خودرویی 1398/06/04 رجوع به آگهی
فروش مقدار حداکثر 10.000 تن خرسک مازاد 1398/06/04 1398/06/16
واگذاری مکان های رستوارن ـ بوفه دانشجویی 1398/06/04 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 30326