مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش زمین با کاربری زراعی - مساحت عرصه 2838 و ... 1398/04/24 رجوع به آگهی
فروش زمین با کاربری زراعی - مساحت عرصه 2794 و ... 1398/04/24 رجوع به آگهی
فروش زمین زراعی و فروش ویلایی با کاربری مسکونی و ... 1398/04/24 رجوع به آگهی
فروش ساختمان با کاربری تجاری - عرصه 108 - اعیان 216 و و... 1398/04/24 رجوع به آگهی
فروش محل کارخانه و ماشین الات با کاربری صنعتی - عرصه 3995.5 - اعیان 1850 و ... 1398/04/24 رجوع به آگهی
فروش آپارتمان با کاربری مسکونی - مساحت قدرالسهم - مساحت اعیان 435.24 و ... 1398/04/24 رجوع به آگهی
فروش آپارتمان با کاربری مسکونی - مساحت قدرالسهم - مساحت اعیان 443.37 و ... 1398/04/24 رجوع به آگهی
فروش آپارتمان با کاربری مسکونی - مساحت قدرالسهم - مساحت اعیان 317.3 و ... 1398/04/24 رجوع به آگهی
فروش ساختمان با کاربری ورزشی - عرصه 1456 - اعیان 830 و... 1398/04/24 رجوع به آگهی
فروش محل کارخانه و ماشین آلات با کاربری صنعتی - عرصه 3360 - اعیان 2068 و .... 1398/04/24 رجوع به آگهی
صفحه 316 از 28931