مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعداد یک دستگاه یخجال شش درب انبار دار و پشت بسته و یخچال فریز دو درب تک سلول و چرخ گوشت به مار... 1398/04/24 1398/05/12
یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 مدل 1389 به رنگ نقره ای 1398/04/24 1398/05/06
فروش یک عدد سیم کارت 1398/04/24 رجوع به آگهی
فروش پلاک ثبتی بشماره31365فرعی از 6933 اصلی دو دانگ از ششدانگ آپارتمان با کاربری مسکونی 1398/04/24 رجوع به آگهی
ششدانگ آپارتمان به مساحت پنجاه و نه متر و پنجاه و شش دسی مترمربع قطعه شش تفکیکی به شماره پنجاه و دو... 1398/04/24 1398/05/12
مزایده اموال منقول ـ 1-زیرتلویزیون شیشه ای دودی پایه استیل سه طبقه با طبقات متحرک ـ 2. مبل هفت نفره... 1398/04/24 رجوع به آگهی
فروش ملک عرصه و اعیان یک قطعه زمین به شماره 1038 فرعی از 17 اصلی به مساحت 360 متر مربع یک دستگاه اپا... 1398/04/24 1398/05/14
فروش ملک به مساحت 468 متر مربع یک ساختمان 5 طبقه روی پیلوت 1398/04/24 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با مساحت حدود 1370 متر مربع و ... 1398/04/24 1398/05/16
یک قطعه ملک تجاری – مسکونی دارای سه طبقه ساختمان ،طبقه همکف تجاری در حال بهره برداری بصورت سوپرمارک... 1398/04/24 1398/05/22
صفحه 342 از 28980