مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک دستگاه آپارتمن به مساحت 132.08 مترمربع به انضمام انباری به مساحت 6.27 مترمربع دارای پارکینگ... 1398/02/29 1398/03/27
یک ساختمان یک طبقه و نیم با اسکلت نیمه فلزی و دیوار های بار آجری و سقف طاق ضربی و تیر آهن ، نمای خار... 1398/02/29 1398/02/30
فروش شش دانگ یک دستگاه ساختمان در دو واحد بالای پیلوت فاقد سند رسمی و پایان کار هرکدام یک باب آپارت... 1398/02/29 1398/03/20
فروش ملک به مساحت 103.5 مترمربع با کاربری مسکونی 1398/02/29 1398/03/25
یک دستگاه خودروی سواری سمند LX-EF7-1700cc مدل 1389 1398/02/29 1398/03/11
فروش ملک مورد نظر زمینی بایر به مساحت ششدانگ 1096 متر مربع میباشد و دارای 4 حبه سهم آب از چاه مشترک... 1398/02/29 1398/04/25
یک باب ساختمان مسکونی تجاری در دو طبقه 1398/02/29 1398/04/02
فروش آپارتمان مشاع به پلاک ثبتی قطعه 31 تفکیکی به مساحت 81 مترمربع 1398/02/29 1398/03/08
فروش ملک مشاعیشش دانگ مغازه تجاری(قولنامه ای) به مساحت عرصه 28 متر مربع به همراه 10 متر بالکن و ... 1398/02/29 1398/04/19
ضایعات ورق روغنی پرس شده حدود 1171کیلو گرم 1398/02/29 1398/03/19
صفحه 5 از 26333