مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده سالن رزمی 1398/12/10 رجوع به آگهی
اجاره درمانگاه 1398/12/10 رجوع به آگهی
اجاره یکساله زمین پینت بال 1398/12/10 رجوع به آگهی
اجاره سه ساله مکان داروخانه 1398/12/10 رجوع به آگهی
پالت چوبی 1398/12/10 رجوع به آگهی
نگهداری و بهره برداری پارکینگ 1398/12/10 رجوع به آگهی
خودروهای تصادفی و آهن آلات 1398/12/10 رجوع به آگهی
مزارعه 35 هکتار زمین زراعی ایستگاه تحقیقات کشاورزی 1398/12/10 رجوع به آگهی
عرصه املاک و اراضی با کاربری تجاری، خدماتی، مسکونی 1398/12/10 رجوع به آگهی
اجاره دو باب مغازه تجاری 1398/12/10 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 38745