مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش شش دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین بشماره پلاک ثبتی 781 فرعی از 2 و 3- اصلی 1398/01/06 1398/01/28
یک دستگاه سواری مشخصات :سواری پژو 405 glxi 1398/01/06 1398/01/27
فروش سنگهای آنتیک توقیفی از نوع سنگ ازنا سفید به ابعاد تقریبی 20 در 40 سانتیمتر با ضخامت های متغییر... 1398/01/06 1398/01/25
فروش قطعه زمین به مساحت 250 متر مربع کاربری مسکونی 1398/01/06 1398/01/21
یکباب خانه مسکونی و محوطه با بافت قدیمی و عرصه به مساحت 420متر مربع و نوع کاربری مسکونی 1398/01/06 1398/01/21
فروش 60 درصد سهم اعیانی احداث شده بر پلاک ثبتی 1589 فرعی از 2 اصلی 1398/01/06 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 202.29 متر مربع 1398/01/06 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین به مساحت 1200 مترمربع 1398/01/06 1398/02/18
فروش یک تانکر 25 هزار لیتری به مبلغ 85/000/000 ریال یک تانکر 30 هزار لیتری به مبلغ 118/000/000 لیتر... 1398/01/06 1398/02/21
یک دستگاه برش-دستگاه گرد بر مولیکا مستعمل و سالم -دستگاه دم چلچله زن یونیک و.... 1398/01/06 1398/01/25
صفحه 5 از 24427