مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

کد هزاره عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
6244570 مزایده شش دانگ پلاک ثبتی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 250 متر مربع- همکف به مساحت 174 متر مربع شامل یک واحد انباری به مساحت 31/2 متر مربع و یک واحد پارکینگ مسکونی به مساحت 142/8 متر مربع می باشد.2 - ط... 1401/11/13 رجوع به آگهی
6244569 مزایده یک واحد مسکونی مساحت 158/40 مترمربع 1401/11/13 رجوع به آگهی
6244568 مزایده فروش یک باب منزل مسکونی با مساحت عرصه حدودا 240متر مربع به صورت یک ساختمان مسکونی قدیمی و دوره ساز یک طبقه(فقط طبقه همکف) و میزان کل مساحت اعیانی حدودا 75متر مربع 1401/11/13 1401/12/22
6244566 مزایده فروش مقدار یک دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه عرصه ملک دروضع موجود حدود 165 مترمربع 1401/11/13 1401/11/26
6244565 مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 60.5 متر مربع 1401/11/13 رجوع به آگهی
6244564 مزایده فروش یخچال خوابیده دو درب الکترواستیل - کولر پنجره ای مدل ال جی 18000 1401/11/13 1401/12/13
6244563 مزایده فروش ملک با کاربری مسکونی 1401/11/13 1401/12/08
6244561 مزایده قطعه زمین مساحت آن16670/5مترمربع 1401/11/13 رجوع به آگهی
6244560 مزایده فروش ششدانگ یکباب منزل مسکونی بمساحت عرصه حدود 247 مترمربع وبا اعیانیهای جمعاً بمتراز 180مترمربع شامل : اعیانی مسکونی بمساحت 143 مترمربع و اعیانی زیرزمین بمساحت 37 مترمربع 1401/11/13 رجوع به آگهی
6244559 مزایده فروش ششدانگ ملک با مساحت عرصه 270/09 مترمربع 1401/11/13 رجوع به آگهی
6244558 مزایده فروش ماترک - کاربری زراعی دیم  تحت تصرف عسکر به مساحت 10483 متر مربع- با کاربری زراعی دیم  تحت تصرف عسکر به مساحت7000متر مربع-با کاربری زراعی دیم  تحت تصرف عسکر به مساحت13555 متر مربع و... 1401/11/13 رجوع به آگهی
6244552 مزایده فروش اموال اسقاطی شامل بخاری نفتی - میز فلزی - تانکر فلزی 1401/11/13 رجوع به آگهی
6244502 مزایده فروش یک واحد ویلایی 1401/11/13 1401/11/26
6244470 مزایده زمین کاربری مسکونی 1401/11/13 رجوع به آگهی
6244454 مزایده فروش امول اسقاطی 1401/11/13 رجوع به آگهی
6244453 مزایده واحد تجاری / نوع کاربری : تجاری 1401/11/13 رجوع به آگهی
6244435 مزایده 12/43 شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی یک هزار و نهصد هجده فرعی از 18 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 1593 فرعی از اصلی بخش 2 پلاک 1918 فرعی از 18 اصلی بخش 02 یک قطعه آپارتمان ب... 1401/11/13 رجوع به آگهی
6244433 مزایده اجاره قسمتی از ملک 1401/11/13 1401/11/19
6244432 مزایده یک قطعه زمین به مساحت 49/79 مترمربع با کاربری مسکونی- یک قطعه زمین به مساحت 40 مترمربع با کاربری تجاری 1401/11/13 1401/11/20
6244431 مزایده واگذاری خدمات پارکینگهای خودروهای شخصی و کارواش 1401/11/13 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 43353