مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 485/50 دسی متر زیرزمین به مساحت 12 مترمربع و 253 مترمربع مساحت طبق... 1398/05/31 رجوع به آگهی
یکدانگ مشاع از ششدانگ ملکیت یکباب مغازه بمساحت 34 مترمربع دارای بالکن بمساحت 8،80 مترمربع 1398/05/31 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از رقبات مسکونی و تجاری 1398/05/31 رجوع به آگهی
مزایده ملک-ششدانگ خانه مسکونی به مساحت حدود یکصد و سیو هشت متر و هشتاد و پنج دسیمتر مربع 1398/05/31 1398/06/31
فروش خودروی وانت آمیکو ASENA224 M-CNG کاربری دوکابین مدل 1397رنگ سفید روغنی - سمند - ال ایکس مدل 138... 1398/05/31 رجوع به آگهی
اجاره تالار 1398/05/31 رجوع به آگهی
فروش 9 قطعه زمین و ساختمان با کاربری مسکونی، کشاورزی، تجاری -مسکونی، زمین زراعی، زمین تجاری 1398/05/30 1398/06/11
دو دانگ از هتل و تالار پذیرایی و رستوران 1398/05/31 رجوع به آگهی
فروش ملک عرصه به مساحت کل 170.15 مترمربع 1398/05/31 رجوع به آگهی
واگذاری یک کلاس از مدارس 1398/05/31 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 30201