مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 10 واحد تجاری و اجاره یک واحد تجاری 1399/04/19 1399/04/31
مزایده اموال منقول ـ خودرو از نوع کامیون خاور به شماره انتظامی 79 ع 436 ایران 63 1399/04/19 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه اتومبیل سواری پراید هاچ بک مدل 82 1399/04/19 رجوع به آگهی
ششدانگ پلاک 2 فرعی از 6489 اصلی - ششدانگ بمساحت 127/06 متر مربع 1399/04/19 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری پژو تیپ 405 جی ال ایکس آی 8/1 به رنگ نقره ای متالیک - مدل... 1399/04/19 رجوع به آگهی
فروش واحدها 1399/04/19 رجوع به آگهی
واگذاری غرفه خواربار فروشی 1399/04/19 رجوع به آگهی
- ملک به شماره پلاک ثبتی 33/480 یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 1790 متر مربع فاقد اعیانی و حصار کشی -... 1399/04/19 رجوع به آگهی
اجاره بوفه بیمارستان 100 تختی 1399/04/19 1399/04/23
فروش یک قطعه زمین به متراژ 598 مترمربع 1399/04/19 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 42632