مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک واحد آپارتمان مسکونی طبقه همکف با پلاک ثبتی 433 فرعی از 164 اصلی با مساحت 50/134 مترمربع... 1398/06/27 1398/07/22
یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 تیپ GLX- XU7 مدل 1395 به رنگ خاکستری متالیک 1398/06/27 1398/07/14
فروش ملک به متراژ 107/96 متر مربع 1398/06/27 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه خودروی کامیونت مدل1385بشماره موتور 307863بشماره انتظامی 92و543ایران22 1398/06/27 1398/07/10
ملک به پلاک ثبتی  16 فرعی از 3026 آپارتمان طبقه 4 از ساختمان 8 طبقه سازه ای (زیرزمین پارکینگ و 7طبق... 1398/06/27 1398/07/17
خانه باغ به پلاک ثبتی 821 فرعی از 8 اصلی بخش 1 ناحیه 99 به متراژ تقریبی 1000 مترمربع-قطعه دوم خانه ب... 1398/06/27 رجوع به آگهی
مزایده ملک :دارای 360 متر مربع عرصه و 130 متر مربع اعیانی همکف و 47/5 متر مربع اعیانی 1398/06/27 1398/07/14
فروشیکباب خانه مسکونی به مساحت 132مترمربع 1398/06/27 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین دیمی به مساحت تغریبی 5/000 متر مربع (نیم هکتار) 1398/06/27 1398/07/11
یک دستگاه خودرو سواری ریوتیپ  ال اس 1500 سفید رنگ مدل 1388 1398/06/27 1398/07/20
صفحه 5802 از 37138