مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش وثیقه سه دانگ از پلاک ثبتی 40/23 بخش ۱۴ یک باب خانه قدیمی با اعیان 200 متر مربع و با 45 سال... 1399/04/02 رجوع به آگهی
فروش سنسورکیلومترلیفان520 -استپرلیفان620 - زنجیرتایمر1600-620 - سیبک فرمان530 -لاستیک موجگیر530 -لنت... 1399/04/02 رجوع به آگهی
یکدستگاه بلوک زنی سقفی میزی چهارقالبه 1399/04/02 1399/04/22
پلاک ثبتی شماره339فرعی از42 اصلی بخش 12 تهران به مساحت 95/5 متر مربع -مشتمل بر زیر زمین به مساحت 4... 1399/04/02 رجوع به آگهی
فروش کاغذ دیواری 1399/04/03 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه خودرو نیسان مدل 72 1399/04/03 رجوع به آگهی
ششدانگ منزل مسکونی پلاک ثبتی 143 فرعی از51 اصلی بخش دو شهرستان بمساحت184مترمربع اعیانی مسکونی به مس... 1399/04/02 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه چاپگر - یک دستگاه کیس کامپیوتر - چهارعدد صندلی چوبی - یک عدد صندلی چرخدار - یک دستگاه... 1399/04/01 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین زراعی جزء اراضی روستا مساحت قطعه زمین 10000 متر مربع مساحت قطعه با استفاده از GPS انداز... 1399/04/02 رجوع به آگهی
فروش 6 دانگ به صورت منزل مسکونی در دو طبقه زیرزمین (انباری) و همکف (مسکونی) که قسمتی با سقف ضربی و ق... 1399/04/02 1399/04/28
صفحه 677 از 42607