مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
1- انواع تلفن طرح قدیم 45 عدد 2- چرخ گوشت دل مونتی 3- پلوپز دیجیتال 4- سرخ کن 5- زودپز بلاژیو دی... 1398/06/02 رجوع به آگهی
ششدانگ پلاک شماره 1517 فرعی از 2788 اصلی-ملک مورد نظر بصورت یک ساختمان مسکونی قدیمی کنلگی-دارای عرصه... 1398/06/02 رجوع به آگهی
6 دانگ پلاک ثبتی 1557 فرعی از 1783 اصلی بخش 3 باکاربری مسکونی 1398/06/02 رجوع به آگهی
فروش یک منزل مسکونی به مساحت عرصه 319/55 مترمربع و اعیان 85 مترمربع 1398/05/30 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به پلاک ثبتی به شماره 4778 فرعی از 71 اصلی به مساحت 700 مترمربع کاربری ملک کشاورزی... 1398/05/30 رجوع به آگهی
فروش ملک به مساحت عرصه 80 مترمربع 1398/05/30 رجوع به آگهی
فروش یکدستگاه خودروی سواری پراید SE131 به رنگ سفید روغنی مدل 1394 و .... 1398/05/30 رجوع به آگهی
فروش اموال اسقاط و خارج از رده 1398/06/03 1398/06/11
فروش ملک مشاع ششدانگ یک باب منزل مسکونی به شماره پلاک ثبتی 244 فرعی از 7561 اصلی - مساحت ششدانگ عرص... 1398/05/28 رجوع به آگهی
فروش ملک شامل یک واحد تجاری به مساحت 84/3 مترمربع واقع در سمت گوشه جنوب شرقی طبقه اول، با قدرالسهم ا... 1398/06/03 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 30325