مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ضایعات آهنی فلزی و غیر فلزی مستقر و .... 1397/12/02 رجوع به آگهی
روغن سوخته 5000 لیتر– باطری مستعمل ماشین 40 عدد –بشکه فلزی کوچک 500 عدد- بشکه پلاستیکی 210 لیتری 80... 1397/12/02 رجوع به آگهی
فروش 6 دانگ قطعه زمین زراعی دیم به مساحت 8000 مترمربع 1397/12/02 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه خودروی سواری سوزوکی ویتارا مدل 2007 رنگ سفید 1397/12/02 رجوع به آگهی
یک ساختمان 4 طبقه:پلاک ثبتی شماره 1630 فرعی از 12 اصلی 1397/12/02 رجوع به آگهی
فروش ملک یک واحد آپارتمان مسکونی به عرصه 6 دانگ به مساحت 70/50 مترمربع و یک باب مغازه واقع در طبقه ه... 1397/12/02 رجوع به آگهی
فروش ملک با کاربری زراعی به مساحت 10000 مترمربع 1397/12/02 رجوع به آگهی
فروش ملک مفروض شده از پلاک 2969 فرعی از اصلی مساحت 55/06 مترمربع 1397/12/02 رجوع به آگهی
ششدانگ حق سرقفل و کسب و پیشه مغازه یکباب مغازه 1397/12/02 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 735 مترمربع 1397/12/02 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 23561