مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

کد هزاره عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
6244302 مزایده فروش یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت98.77متر مربع 1401/11/13 رجوع به آگهی
6244297 مزایده فروش مقدار 1/33 صدم دانگ مشاع از دو دانگ مشاع از ششدانگ به مساحت 84/11 مترمربع 1401/11/13 رجوع به آگهی
6244292 مزایده فروش ششدانگ پلاک دو طبقه دارای 160 متر مربع عرصه با کاربری مسکونی 1401/11/13 1401/11/30
6244291 مزایده ششدانگ یک قطعه آپارتمان مسکونی به مساحت 86.08 متر مربع 1401/11/13 رجوع به آگهی
6244289 مزایده فروش یک باب ساختمان مسکونی 1401/11/13 1401/11/26
6244285 مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 249.95 مترمربع 1401/11/13 رجوع به آگهی
6244284 مزایده فروش یک قطعه مغازه به مساحت ( 56.85 ) پنجاه و شش متر و هشتاد و پنج دسیمتر مربع 1401/11/13 رجوع به آگهی
6244281 مزایده فروش ششدانگ ساختمان با کاربری مسکونی 1401/11/13 1401/12/03
6244279 مزایده یک رشته تلفن همراه 1401/11/13 رجوع به آگهی
6244278 مزایده فروش حق امتیاز و اشتراک یک رشته تلفن همراه 1401/11/13 1401/12/14
6244277 مزایده فروش حق امتیاز و اشتراک تلفن همراه 1401/11/13 1401/12/02
6244276 مزایده ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری سمند تیپ ایکس 7 به رنگ نقره ای متالیک به شماره موتور 12484238665 و بشماره شاسی 14544301 بشماره انتظامی ایران 55 - 278 ی 75 و مدل 1384 1401/11/13 رجوع به آگهی
6244274 مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو تیپ 405GLX1800I به رنگ اصلی سبز و رنگ فرعی یشمی -متالیک مدل 1382 1401/11/13 رجوع به آگهی
6244273 مزایده فروش ششدانگ اتومبیل سیستم: جک تیپ : s5-AT کاربری:هاچ بک مدل :1396 1401/11/13 1401/11/30
6244271 مزایده ششدانگ یک دستگاه خودرو لیفان کاربری سواری مدل 1396 رنگ سفید - سفید روغنی 1401/11/13 رجوع به آگهی
6244269 مزایده فروش اتومبیل پژو پارس، بنزین سوز، دلفینی رنگ، مدل 1389 1401/11/13 رجوع به آگهی
6244267 مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید صباGTX،مدل:1376،به رنگ :سفید 1401/11/13 1401/11/24
6244266 مزایده خودرو یک دستگاه سواری سمند ال ایکس سوخت بنزین به شماره موتور 12489173746 و شماره شاسی 836097 شماره انتظامی 278ط 81 ایران 26 و سال ساخت 1389 1401/11/13 رجوع به آگهی
6244264 مزایده فروش یک دستگاه سواری پژو پارس مدل 89 1401/11/13 1401/12/02
6244258 مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 405 رنگ بژمتالیک مدل1385 1401/11/13 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 43353