مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مزایدات

عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش کارخانه کاربری صنعتی - محل کارخانه و ماشین آلات کاربری صنعتی - زمین کاربری صنعتی 1398/04/25 رجوع به آگهی
فروش کارخانه صنعتی - ساختمان مسکونی 1398/04/25 رجوع به آگهی
(پلاک 179- فرعی از 57 اصلی کارخانه - کاربری صنعتی - مساحت عرصه 4956 - مساحت اعیان 411 )و ( کارخانه... 1398/04/25 رجوع به آگهی
محل کارخانه و ماشین آلات و کارخانه های صنعتی 1398/04/25 رجوع به آگهی
فروش: محل کارخانه و ماشین آلات ـ کارخانه ـ و.... 1398/04/25 رجوع به آگهی
ششدانگ یک باب خانه بمساحت 266 متر مربع عرصه و اعیان خانه ( وضعیت خاص طلق ) 1398/04/25 رجوع به آگهی
یک دانگ پمپ بنزین 1398/04/25 رجوع به آگهی
فروش کامپیوتر - صفحه کلید - ماوس سیم دار - ماوس بی سیم - پرینتر - 1398/04/25 رجوع به آگهی
1. یک صندوق فروشگاهی مدل POSBANK APEXA G -... 2. صندوق فروشگاهی مدل APEXA G POSBANK- 3. چاپگر حرارت... 1398/04/25 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ ملک با کاربری مسکونی به مساحت 272/5 متر مربع که 48 متر مربع از عرصه آن متعلق به وقف می ب... 1398/04/25 رجوع به آگهی
صفحه 8 از 28686