مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اقلام مازاد بر نیاز 1386/11/04 1386/11/13
فروش بخشی از اموال اسقاطی 1386/11/03 1386/11/19
فروش مقدار حدود 10 تن اهن الات 1386/11/03 1386/11/18
فورش اقلام راکد و بلااستفاده 1386/11/03 1386/11/20
فروش اقلام ذیل به صورت 1386/11/03 1386/11/18
فروش حدود 80 تن انواع 1386/11/03 1386/11/18
فروش اقلام مازاد 1386/11/03 1386/11/13
فروش موارد ذیل: 1386/11/03 1386/11/18
فروش ضایعات موجود 1386/11/03 1386/11/18
فروش اقلام اسقاطی 1386/11/02 1386/11/18
صفحه 3435 از 3438