مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اموال اسقاط و مازاد برنیاز 1398/06/30 رجوع به آگهی
یونیت دندان پزشکی پارس دنتال کارکرده 1398/06/30 رجوع به آگهی
فروش سردرختی نارنگی ژاپنی مرکز 1398/06/30 رجوع به آگهی
فروش ضایعات 1398/06/30 رجوع به آگهی
فروش برنج ارگانیک تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 1398/06/30 1398/07/09
فروش برنج طارم هاشمی 1398/06/30 رجوع به آگهی
اجاره 48 هکتار از اراضی مرکز آموزش کشاورزی 1398/06/30 1398/07/16
سیستم هیدرولیک مینی بلوک تراکتور به تعداد 12دستگاه، سوپاپ دودو هواتراکتور به تعداد120دست، رینگ موتور... 1398/06/30 رجوع به آگهی
سردرختی میوه کیوی ـ فروش محصول کیوی 1398/06/30 رجوع به آگهی
فروش محصول باغات پسته 1398/06/30 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 2020