مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش مقداری وسایل اسقاطی اعم از کمد و میز و صندلی و کامپیوتر 1387/12/03 1387/12/18
فروش اموال اسقاطی سازمان ترافیک از قبیل تلویزیون رنگی، خودر 1387/12/03 1387/12/18
فروش رایانه - دستگاه کپی - میز و صندلی - کمد و .... 1387/11/26 1387/12/16
فروش تجهیزات رایانه ای و لوازم اداری 1387/11/29 1387/12/14
فروش اموال اداری ؛ پزشکی ؛ رایانه ای فرسوده 1387/11/27 1387/12/12
فروش مقداری از لوازم مازاد شامل قطعات رایانه ؛ روغن مصرف شده 1387/11/24 1387/12/11
فروش اقلام رایانه ای - اقلام لوازم خانگی 1387/11/26 1387/12/11
فروش اقلام کامپیوتری و دستگاه های اندازه گیری 1387/11/19 1387/12/04
فروش لوازم مخابراتی 1387/11/17 1387/12/02
فروش کامپیوتر، مانیتور، میز، صندلی، کولر 1387/11/16 1387/12/01
صفحه 675 از 697