مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
ادامه اجرای عملیات اکتشافی 1387/10/09 1387/10/24
امتیاز بهره برداری از معادن و گواهینامه کشف ذیل را از طریق مزایده عمومی 1387/10/08 1387/10/23
واگذاری تمام یا بخشی از معادن 1387/10/08 1387/10/23
فروش مقدار100 هزار تن کلینکر 1387/10/04 1387/10/11
فروش صد هزار تن سنگ آهن 1387/10/03 1387/10/18
فروش صد هزار تن سنگ آهن هماتیت 1387/09/26 1387/10/15
واگذاری معادن متروکه 1387/09/26 1387/10/11
فروش صد هزار تن سنگ آهن هماتیت لامپ 1387/09/25 1387/10/10
واگذاری عملیات استخراج و فروش بخشی از معدن سنگ 1387/09/24 1387/10/09
بهره برداری از معادن تکمیل عملیات اکتشافی 1387/09/21 1387/10/10
صفحه 507 از 525