مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 90/000 تن سنگ آهن هماتیت 1387/02/21 1387/03/01
فروش دم قیچی برنجی و.... 1387/02/17 1387/03/02
فروش 30/000 تن ماده معدنی باریت 1387/02/18 1387/03/02
واگذاری استخراج / استخراج و فروش تعدادی از معادن 1387/02/17 1387/02/25
واگذاری استخراج / استخراج و فروش تعدادی از معادن 1387/02/15 1387/02/25
واگذاری استخراج / استخراج و فروش تعدادی از معادن 1387/02/14 1387/02/25
فروش ضایعات براده برنجی و... 1387/02/09 1387/02/27
فروش آهن آلات 1387/02/10 1387/02/26
فروش حدود 200 هزار تن سنگ آهن و... 1387/02/09 1387/02/24
فروش قرقره چوبی و... 1387/02/08 1387/02/23
صفحه 508 از 512