مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش مواد حاصل از بازیافت خود شامل کارتن، کاغذ، سبد پلاستیکی، قوطی، آلومینیوم و غیره 1398/12/07 رجوع به آگهی
فروش ضایعات کارتون و پلاستیک مرکز آموزشی درمانی 1398/12/07 رجوع به آگهی
فروش کاغذ باطله، پوشال، کناره و... حاصل از ضایعات چاپخانه 1398/12/06 رجوع به آگهی
فروش مخازن آب مستعمل در احجام مختلف - ضایعات آهن - توری فلزی مستعمل - چوب چهارتراش مستعمل مخصوص ق... 1398/12/06 رجوع به آگهی
واگذاری قطع، هرس، سربرداری درختان خشک و حادثه ساز، حمل ضایعات و فروش آنها 1398/12/06 رجوع به آگهی
فروش چوب جنگلی در حدود 50 تن 1398/12/06 1398/12/17
فروش درختان آفت خورده 1398/12/06 رجوع به آگهی
فروش انواع ورق صنعتی ضایعاتی شرکت (ورق کوتل (نامنطبق نوعA) ـ ورق نامنطبق نوع A ـ ورق نامنطبق نوع B ـ... 1398/12/06 رجوع به آگهی
150 کیسه ذغال بازداشتی 1398/12/05 رجوع به آگهی
واگذاری طرح تولید گیاه دارویی به لیمو - فروش درختان سیل‌آورده در مسیر رودخانه 1398/12/05 1398/12/07
صفحه 2 از 1154