مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش به تعداد 30 راس گاو مازاد 1398/11/30 رجوع به آگهی
فروش تعدادی گاوساله نر شیرخوار، گوساله نر قطع شیر، گاو آبستن ( داشتی) گاوغیر آبستن (کشتارگاهی) و تلی... 1398/11/30 رجوع به آگهی
فروش دام - تعدادی از دامهای خود شرح دامهای قابل فروش - چند راس گاو غیز آبستن غیر اقتصادی - چند راس... 1398/11/29 1398/12/11
فروش 50 راس بره نر پرواری 1398/11/30 رجوع به آگهی
فروش مرغ پیر شرکت سیمرغ - تعداد 85000 قطعه مرغ پیر با میانگین وزن 1/6 کیلوگرم مزرعه یک 1398/11/30 رجوع به آگهی
فروش تعداد 50 راس گوساله نر شیرخوار و تعداد 10 راس گوساله نر از شیر گرفته و تعداد 30 راس ماده گاو و... 1398/11/30 رجوع به آگهی
فروش ماترک شامل 30 راس دام زنده شامل 5 راس میش داشتی زائیده - دو راس بره نرینه - سه راس بز و یک راس... 1398/11/30 رجوع به آگهی
فروش 4 راس گوسفند 1398/11/29 1398/12/19
دو راس اسب 1398/11/29 رجوع به آگهی
چند راس گوساله و شترمرغ زنده 1398/11/29 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 582