مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش مواد حاصل از بوجاری بذور جو به مقدار تقریبی 105 تن 1398/11/29 1398/12/03
فروش تعدادی دام های مازاد خود 1398/11/29 رجوع به آگهی
فروش گندم و جوی ضایعاتی بوجاری 1398/11/28 رجوع به آگهی
فروش یک راس  اسب مادیان  ویشکا  مهربد حدودا 5 ساله 1398/11/28 1398/12/24
فروش حدود 15 راس گاو تلیسه غیر آبستن 1398/11/28 رجوع به آگهی
تعدادی گاو غیر آبستن کشتارگاهی, تعدادی گاو آبستن, تعدادی گوساله نر قطع شیر و تعدادی گوساله نر شیرخوا... 1398/11/28 رجوع به آگهی
فروش گاو غیرآبستن کشتارگاهی، گوساله نر پرواری شیرخوار، تلیسه باردار و تلیسه غیرباردار 1398/11/28 رجوع به آگهی
فروش لاشه های سرزده، حذف زنده اضطراری، گوساله نر سبک وزن و تلیسه آبستن 1398/11/28 رجوع به آگهی
فروش مواد حاصل از بوجاری بذور جو به مقدار تقریبی 105 تن 1398/11/28 1398/12/03
فروش یک راس مادیان نیله غیر ابستن دارای سن تقریبی 7 سال -یک راس کره مادیان دارای سن تقریبی 22 ماه 1398/11/26 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 581