مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش لاشه های سرزده، حذف زنده اضطراری تلیسه و گاو حذفی، جوانه پرواری و تلیسه آبستن 1398/06/25 رجوع به آگهی
فروش تعدادی گوساله نر شیرخوار و قطع شیر، گاو آبستن، تلیسه فری مارتین و غیر باردار، گاو غیر آبستن کشت... 1398/06/25 رجوع به آگهی
فروش دام 1398/06/25 1398/07/03
فروش تعدادی از گوساله های نر 1398/06/25 رجوع به آگهی
فروش ذرت علوفه ای از نوع سیمون خارجی 1398/06/24 رجوع به آگهی
فروش تعداد 40 راس قوچ اصلاحی و 40 راس میش حذفی 1398/06/24 رجوع به آگهی
فروش محصول چو دامی حدود 2 تن 1398/06/23 1398/06/25
فروش ضایعات جو حدود سه تن 1398/06/23 رجوع به آگهی
فروش ذرت شیرین حدود 12 هکتار 1398/06/23 رجوع به آگهی
فروش تعداد 100 راس گوساله نر با وزن میانگین و بالاتر از 150 کیلوگرم 1398/06/21 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 521