مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش مواد حاصل از بوجاری بذور گندم / جو مقدار تقریبی 151 تن 1398/11/20 1398/11/26
فروش گاو ذبح شده و حذف زنده اضطراری 1398/11/21 رجوع به آگهی
فروش مواد حاصل از بوجاری بذور گندم / جو مقدار تقریبی 151 تن 1398/11/21 1398/11/26
فروش مواد حاصل از بوجاری بذور گندم / جو مقدار تقریبی 151 تن 1398/11/20 1398/11/26
فروش تعداد ده راس جوانه و ده راس ماده گاو حذفی 1398/11/20 رجوع به آگهی
فروش حدود 18 راس گاو ماده حذفی و حدود و 12 راس گوساله نر کشتاری 1398/11/20 رجوع به آگهی
- اجاره محصول یونجه در سطح ۶ هکتار در مزرعه 1398/11/20 رجوع به آگهی
فروش ماهی سی باس 1398/11/20 رجوع به آگهی
فروش ضایعات حاصل از بوجاری (گندم، جو، کاه کزل) 1398/11/20 رجوع به آگهی
فروش 21 راس دام گوسفندی 1398/11/20 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 579