مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش مقدار حدود 1000 تن محصول جو تولیدی سال جاری 1398/06/17 رجوع به آگهی
تعداد حدود 170.000 قطعه مرغ تخمگذار 1398/06/16 رجوع به آگهی
فروش یکنفر شتر از نژاد کردی سالم غیر آبستن با سن تقریبی 5-6 ساله بدون بچه شتر قیمت 125.000.000 ریال... 1398/06/16 رجوع به آگهی
فروش 92 راس گوساله نر بالای 150 کیلوگرم، 13 راس گاو کشتارگاهی و 7 راس تلیسه غیر آبستن 1398/06/14 رجوع به آگهی
یک نفر شتر از نژاد کردی ،سالم،غیر آبستن با سن تقریبی 5-6ساله ،بدون بچه شتر 1398/06/13 1398/07/10
فروش تعدادی دام مازاد حدود 60 راس گوساله نر شیرخوار، تعداد حدود 7 راس تلیسه غیر باردار و فری مارتین... 1398/06/14 رجوع به آگهی
فروش تعداد یک راس اسب به نام رانتی با جنسیت نریون سن حدود شش سال نژاد آمیخته (دوخون پدر تروبرد و... 1398/06/12 1398/06/27
فروش مرغ پایان دوره مزرعه آبیک خود (حدود125 تن) 1398/06/13 رجوع به آگهی
فروش تلیسه و گاو شیری شکم اول آبستن 1398/06/13 رجوع به آگهی
فروش دام حذفی تعداد 10 راس دام ماده حذفی و 3 راس تلیسه 1398/06/13 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 521