مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره واحدها - پارکینگ ماشین آلات سنگین شهرداری - جایگاه توزیع سیلندر گاز 1398/11/28 1398/12/12
اجاره فضای یک باب غرفه اغذیه فروشی - اجاره یک باب واحد تجاری 1398/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری غرفه بازار گل و گیاه 1398/11/28 1398/12/12
امتیاز بهره برداری پارکینگ عمومی 1398/11/28 رجوع به آگهی
اجاره یک باب خبازی 1398/11/28 رجوع به آگهی
ساختمان آسیاب بازسازی شده 1398/11/27 رجوع به آگهی
اجاره اماکن و فروش ضایعات 1398/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری رقبات موقوفه 1398/11/28 رجوع به آگهی
آگهی مزایده واگذاری حق بهره برداری از پارکینگ قایق های صیادی 1398/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 3 باب سالن و 1 مجتمع فرهنگی و هنری 1398/11/28 1398/12/08
صفحه 4 از 9293