مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش آهن آلات: ـ مجموعه آهن آلات ضایعاتی ساختمانی و دامپر ساختمانی ضایعات ـ بیلبورد تبلیغاتی ضایعاتی ـ آهن آلات سبک 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد 12 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی محورهای استان 1400/05/05 1400/05/09
مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی محورهای استان 1400/05/04 1400/05/09
مزایده مجوز اکران اگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک ساله حق بهره برداری از استندهای تبلیغاتی سطح شهر 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مکان کپی 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک ساله حق بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تبلیغات محیطی سطح شهر 1400/05/05 رجوع به آگهی
مزایده استفاده از فضای تبلیغاتی (ایستگاههای تاکسی) 1400/05/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تابلو دو طرفه F به ابعاد 5/6* 3/8 مترمربع 1400/05/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری 6 عدد تابلو تبلیغاتی دو طرفه به ابعاد 4.80*3.80 1400/05/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک تابلو تبلیغاتی دو طرفه F شکل به ابعاد 6*3 1400/05/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تابلو فلکسی دو طرفه بلواری به ابعاد 3*5 متر مربع 1400/05/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تابلو یک طرفه (استند) به ابعاد 4.70*3 مترمربع 1400/05/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تابلو فلکسی به صورت یک طرفه به ابعاد 3.5*5 مترمربع 1400/05/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تابلو تبلیغاتی دو طرفه f به ابعاد 6*3 متر مربع 1400/05/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تابلو یک طرفه به ابعاد 4.7*3 متر 1400/05/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تابلو فلکسی دو طرفه به ابعاد 6*3 مترمربع 1400/05/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 798