مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره بوفه و زیراکس 1399/05/23 1399/06/03
مزایده بهره برداری از مکان فضاهای تبلیغاتی سطح شهر 1399/05/23 1399/06/01
واگذاری تبلیغات محیطی شهر به صورت اجاره 1399/05/22 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره مکان بوفه و چاپ و تکثیر 1399/05/22 رجوع به آگهی
واگذاری و بهره برداری قسمتی از فضای ساختمان شهرداری (ستاد) جهت انجام خدمات نشر و تکثیر 1399/05/21 رجوع به آگهی
فک های متحرک ( سازه های تبلیغاتی) در سطح شهر جهت نصب بنرهای تبلیغاتی طبق شرایط 1399/05/21 رجوع به آگهی
واگذاری فک های متحرک ( سازه های تبلیغاتی ) در سطح شهر را جهت نصب بنرهای تبلیغاتی 1399/05/21 رجوع به آگهی
مزایده پورتابل و بیلبورد تبلیغاتی شهر 1399/05/21 رجوع به آگهی
واگذاری ساخت و نصب و بهره برداری تعدادی از فضای تبلیغاتی ایستگاه های VIP اتوبوس 1399/05/21 1399/05/30
واگذاری لایت باکس در سطح شهر 1399/05/21 1399/05/30
صفحه 1 از 1419