مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اسقاطی یک فروند کشتی تانکر 6547 تنی سال ساخت 1984 تحت پرچم پاناما 1398/04/19 رجوع به آگهی
فروش دو فروند بارج لایروبی 1398/04/19 رجوع به آگهی
فروش تعداد 2 فروند بارج لایروب 1398/04/17 رجوع به آگهی
1- شناور دوبه حامد دریا به شماره ثبت 20774 و ظرفیت خالص 284تن و ظرفیت ناخالص 490 تن 2- شناور دوبه م... 1398/04/16 1398/04/16
یک فروند دوبه موتور دار فلزی در حال ساخت به شماره ثبت موقت 0030 به میزان 80 درصد و بدهکار بمیزان 29... 1398/04/15 رجوع به آگهی
فروش شناور تمامی یک فروند دو به موتور دار فلزی در حال ساخت 1398/04/15 رجوع به آگهی
دوبه 1000 تنی به شماره بدنه 617 بطول 44/9 متر و عرض 9/55 متر و عمق 4 متر 1398/04/15 رجوع به آگهی
فروش یک فروند لندیگ کرافت در حال ساخت 1398/04/15 رجوع به آگهی
فروش خودرو و اقلام 1398/04/11 رجوع به آگهی
یک فروند شناور دریایی از نوع دوبه خن دار موتوردار به طول 56/90 متر و عرض 8/37 متر و ارتفاع 4/20 متر 1398/04/10 1398/04/23
صفحه 4 از 139