مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تجهیزات اسقاطی 1389/06/18 1389/06/25
فروش یک دستگاه لگد کوب 1389/06/14 1389/06/29
فروش دو دستگاه بویلر حرارتی 1389/06/13 1389/06/28
فروش تعداد 8 دستگاه خودرو سنگین 1389/06/09 1389/06/24
فروش ضایعات تولیدی 1389/06/09 1389/06/24
فروش مقداری از اموال و اثاثیه اسقاط شامل، آهن آلات، چوب، پارچه 1389/06/06 1389/06/23
فروش کلیه ماشین آلات بافندگی و ریسندگی 1389/06/08 1389/06/23
فروش پارچه 1389/06/07 1389/06/22
فروش مقداری از پارچه های درجه 1 و 1.5 و 2 1389/06/07 1389/06/22
فروش ماشین آلات نساجی 1389/06/04 1389/06/19
صفحه 316 از 322