مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری واحد تزریقات مرکز 1397/11/30 رجوع به آگهی
واگذاری مشارکتی آزمایشگاه بیمارستان 1397/11/30 رجوع به آگهی
واگذاری مشارکتی آزمایشگاه بیمارستان 1397/11/30 رجوع به آگهی
مزایده محل دندانپزشکی بیمارستان 1397/11/29 رجوع به آگهی
واگذاری حمل میت توسط آمبولانس 1397/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری به صورت اجاره حمل میت توسط آمبولانس به بخش خصوصی 1397/11/28 رجوع به آگهی
استعلام واگذاری محل غرفه عینک فروشی 1397/11/28 1397/11/28
واگذاری درمانگاه به صورت مشارکتی 1397/11/24 رجوع به آگهی
واگذاری یک واحد کلینیک دندانپزشکی 1397/11/27 رجوع به آگهی
واگذاری تاسیس، تجهیز، راه اندازی و بهره برداری و ارائه خدمات بخش رادیوتراپی بیمارستان 1397/11/25 1397/12/09
صفحه 7 از 317