مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 22 قلم اجناس اسقاط و خارج از رده 1389/07/08 1389/07/10
واگذاری اقلام فرسوده موجود در انبار 1389/07/07 1389/07/19
فروش اجناس مستعمل و مازاد 1389/07/07 1389/07/17
فروش اجناس مستعمل و مازاد 1389/07/07 1389/07/17
فروش لوازم پزشکی و غیرپزشکی 1389/07/06 1389/07/12
فروش وسایل اسقاطی 1389/07/07 رجوع به آگهی
فروش لوازم اسقاط مازاد 1389/07/07 1389/07/14
فروش اقلام ضایعاتی و مستعمل 1389/07/07 1389/07/16
فروش اقلام فرسوده امادی و مخابراتی 1389/07/07 1389/07/19
فروش اقلام و اموال ضایعاتی 1389/07/07 1389/07/13
صفحه 5863 از 5871