مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اموال اسقاط شامل صندلی و میز و نیمکت دانش آموزی 1389/07/18 1389/07/28
فروش اموال اسقاطی 1389/07/20 1389/08/01
فروش اثاثه و منصوبات اسقاطی 1389/07/17 1389/07/26
فروش اثاثیه فرسوده و غیرقابل مصرف 1389/07/20 1389/07/27
فروش اهن الات - چوب و .... 1389/07/19 1389/08/06
فروش دستگاه بسته بندی و .... 1389/07/19 1389/08/04
فروش اقلام مازاد و ضایعاتی 1389/07/20 1389/07/29
فروش 18 گروه از اقلام مازاد مستعمل و ضایعاتی 1389/07/20 1389/08/05
فروش 13 قلم از لوازم اسقاطی و فروش انواع گوناگون از چوبهای مقطوعه 1389/07/20 1389/08/02
فروش ادوات کشاورزی ..... 1389/07/20 1389/08/03
صفحه 5865 از 5882