مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
تعداد 1035 قوطی کنسرو تن ماهی 1398/11/28 رجوع به آگهی
1- دارچین سائیده در کیسه های 20 کیلویی برند - مقدار 60 کیلو گرم و 2- فلفل قرمز سائیده شده در کیسه ه... 1398/11/28 1398/12/13
فروش 1- پسته کله قوچی باانس 26 با رویت متوسط 7عدل ،دوسوم محصول 250/2 کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم 94/0... 1398/11/27 1398/12/20
برنج طارم 10کیلویی 1398/11/27 1398/12/11
فروش نیم دانه برنج طارم با وزن حدود 7000کیلوگرم 1398/11/27 رجوع به آگهی
فروش دارچین سائیده در کیسه های 20 کیلویی و فلفل قرمز سائیده شده در کیسه های 20 کیلویی و .. 1398/11/27 1398/12/13
فروش19 ظرف 20 لیتری روغن هسته انار 1398/11/26 1398/12/12
فروش حدود 450 تن انواع پسته از محصول تولیدی 1398/11/26 رجوع به آگهی
انواع پسته خشک 1398/11/27 رجوع به آگهی
فروش پنیر پیتزا 1398/11/26 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 421