مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین جذب سرمایه گذاری عمومی برخی از پروژه های سرمایه گذاری جهت جمع آوری پسماند داخل در محدوده خدمات... 1398/03/05 رجوع به آگهی
اجاره سایت دفن زباله 1398/03/05 1398/03/28
واگذاری مدیریت پسماند خشک و تفکیک از مبدا 1398/03/05 رجوع به آگهی
جمع آوری پسماند خشک و تفکیک زوائد از درب منازل 1398/03/04 رجوع به آگهی
جمع آوری و حمل پسماند خشک قابل بازیافت شهر 1398/03/04 1398/03/21
واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری پسماندهای خشک ایستگاه های ثابت مبادله پسماند خشک 1398/03/02 1398/03/08
واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری پسماندهای خشک 1398/03/02 رجوع به آگهی
جمع آوری ضایعات 1398/03/02 رجوع به آگهی
فروش اقلام بازیافتی حاصل از جمع آوری, حمل و پردازش به صورت درهم (مخلوط) 1398/03/01 رجوع به آگهی
فروش اقلام بازیافتی حاصل از جمع آوری، حمل و پردازش به صورت درهم (مخلوط) 1398/03/01 1398/03/02
صفحه 10 از 259