مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای طرح تفکیک زباله در مبدا و مقصد 1399/02/30 رجوع به آگهی
واگذاری حق امتیاز جمع آوری و بهره برداری پسماندهای خشک (بجز ایستگاههای ثابت مبادله پسماند خشک) 1399/02/30 رجوع به آگهی
واگذاری حق امتیاز جمع آوری و بهره برداری پسماندهای خشک محدوده منطقه 11 به جز ایستگاه های ثابت مبادله... 1399/02/30 رجوع به آگهی
اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا در شهر 1399/02/30 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه تفکیک زباله از مبدا و جمع آوری پسماند خشک تفکیک شده از سطح شهر و انتقال آن به جایگاهها... 1399/02/29 1399/03/03
- اجرای تفکیک زباله از مبدا در سطح شهر 1399/02/28 رجوع به آگهی
تفکیک پسماند خشک 1399/02/28 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به تفکیک زباله از مبدا 1399/02/27 رجوع به آگهی
واگذاری جمع آوری نان خشک و ضایعات فایل بازیافت محله های شهر 1399/02/27 رجوع به آگهی
حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری کلیه پسماندهای خشک 1399/02/27 رجوع به آگهی
صفحه 10 از 341