مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تفکیک زباله خشک از مبداء 1394/04/02 1394/04/14
واگذاری جمع آوری کلیه زباله های قابل بازیافت شهری شامل ضایعات و پسماندها 1394/04/01 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز جمع آوری خاک و نخاله سطح شهر 1394/04/01 1394/04/10
واگذاری امور مربوط به تفکیک از مبدا 1394/04/01 1394/04/10
واگذاری امور مربوط به تفکیک از مبدا 1394/04/01 1394/04/10
فروش اموال مستعمل - اسقاط و ضایعات - اجاره بهره برداری از محل تجمع پسماند شهری 1394/03/31 رجوع به آگهی
عملیات جمع آوری - تفکیک و پردازش پسماندهای خشک 1394/03/31 1394/04/10
واگذاری جمع آوری و تفکیک پسماند خشک 1394/03/30 1394/04/08
واگذاری تفکیک زباله و ضایعات در محل مرکز زباله 1394/03/30 1394/04/08
واگذاری جمع آوری ضایعات و دفن در محل تجمیع پسماند از طریق مزایده 1394/03/27 1394/04/05
صفحه 250 از 342