مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری بهره برداری از سالن تولید ورمی کمپوست 1392/03/09 1392/03/23
واگذاری دارد جمع آوری اقلام بازیافتی کارخانه 1392/03/08 1392/03/22
واگذاری عملیات جمع آوری مواد قابل بازیافت ایستگاه 1392/03/08 1392/03/15
واگذاری جمع آوری پسماند خشک و زباله های ارزشمند 1392/03/08 1392/03/28
واگذاری بهره برداری از سالن تولید ورمی کمپوست 1392/03/02 1392/03/23
اجرای طرح تفکیک از مبدا 1392/03/02 1392/03/11
واگذاری تفکیک زباله های شهری 1392/02/31 1392/03/09
پروژه جمع آوری زباله خشک از مبادی تولید در سطح شهر 1392/02/31 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه جمع آوری زباله خشک 1392/02/30 رجوع به آگهی
واگذاری حق الامتیاز جمع آوری مکانیزه پسماندها 1392/02/30 1392/03/11
صفحه 251 از 259