مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تفکیک زباله شهر 1394/03/23 رجوع به آگهی
واگذاری جمع آوری ضایعات و دفن در محل تجمیع پسماند از طریق مزایده 1394/03/20 رجوع به آگهی
واگذاری حق امتیاز جمع آوری پسماندهای خشک 1394/03/20 رجوع به آگهی
واگذاری جمع آوری اقلام بازیافتی سطح شهر 1394/03/19 1394/03/28
بهره برداری و تفکیک زباله شهر 1394/03/17 1394/03/26
اجاره مراحل اجرائی طرح تفکیک و جداسازی زباله 1394/03/18 رجوع به آگهی
واگذاری جمع آوری کلیه زباله های قابل بازیافت شهری 1394/03/17 رجوع به آگهی
فروش اموال مستعمل - اسقاط و ضایعات 1394/03/16 1394/03/25
واگذاری استفاده از محل دفن زباله 1394/03/12 1394/03/23
واگذاری جمع آوری و بازیافت زباله خشک سطح شهر 1394/03/12 رجوع به آگهی
صفحه 251 از 341