مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای طرح تفکیک از مبدا شهر 1392/02/15 1392/03/01
اجاره محل دفن زباله ها جهت تفکیک 1392/02/12 1392/02/19
واگذاری حق امتیاز جمع آوری پسماندهای خشک 1392/02/14 1392/02/30
واگذاری بهره برداری از سالن تولید ورمی کمپوست 1392/02/14 1392/02/26
واگذاری اجرای تفکیک نیمه مکانیزه پسماند در مرکز دفن شهرستان 1392/02/14 1392/02/30
واگذاری تفکیک زباله های شهری 1392/02/10 1392/02/09
واگذاری حق الامتیاز جمع آوری مکانیزه پسماندها 1392/02/10 1392/02/22
واگذاری اجرای پرس کارتن 1392/02/10 1392/02/19
واگذاری عملیات تفکیک زباله های سطح شهر 1392/02/09 1392/02/18
واگذاری بهره برداری از سالن تولید ورمی کمپوست 1392/02/07 1392/02/26
صفحه 252 از 258