مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری حق امتیاز جمع آوری پسماندهای خشک 1391/12/21 رجوع به آگهی
واگذاری آموزش و اجرای طرح تفکیک از مبدا شهر 1391/12/21 1391/12/30
واگذاری مدیریت پسماند به صورت مکانیزه در جایگاه دفن زباله 1391/12/20 1392/01/17
واگذاری جمع آوری خاک و نخاله شهروندان منطقه به طریق مکانیزه 1391/12/19 1392/01/17
واگذاری عملیات تفکیک زباله در محل دپوی زباله 1391/12/17 رجوع به آگهی
مزایده محدود واگذاری موقت حق امتیاز جمع آوری جعبه خالی و... 1391/12/16 1391/12/22
واگذاری عملیات جمع آوری مواد قابل بازیافتی معابر سطح شهر - کسبه و ادارات 1391/12/15 1391/12/20
واگذاری جمع آوری خاک و نخاله شهروندان 1391/12/15 1391/12/23
واگذاری آموزش و اجرای طرح تفکیک از مبدا شهر 1391/12/14 1391/12/23
واگذاری عملیات دفن و تسطیح خاک و نخاله ورودی و جداسازی و تفکیک پسماندهای عمرانی 1391/12/14 1391/12/26
صفحه 253 از 255