مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری طرح جمع آوری کاغذهای باطله در سطح مدارس و ادارات 1392/06/30 1392/07/09
واگذاری بهره برداری زباله خشک مرکز دفن عمارت و ایستگاه های سطح شهر 1392/06/31 رجوع به آگهی
واگذاری طرح تفکیک پسماندهای خشک از مبدا 1392/06/26 1392/07/13
واگذاری جمع آوری خاک و نخاله شهروندان به طریق مکانیزه (باکس های مخصوص) بمدت یکسال کام 1392/06/27 1392/07/15
واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک و اجرای طرح تفکیک از مبدا 1392/06/26 1392/07/09
واگذاری کلیه امورات جایگاه بازیافت زباله بصورت اجاره 1392/06/24 1392/06/26
واگذاری جمع آوری ضایعات پسماند خشک 1392/06/23 1392/07/01
واگذاری عواید حاصل از بهای خدمات جمع آوری زباله منازل شهری 1392/06/20 1392/06/26
واگذاری جمع آوری و تفکیک پسماندهای خشک از تر 1392/06/16 رجوع به آگهی
واگذاری احداث - راهبری و بهره برداری خط پردازش پسماند خانگی 1392/06/17 1392/06/31
صفحه 253 از 271