مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امتیاز جمع آوری و فروش پسماندهای خشک 1393/12/28 1394/01/18
واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک 1393/12/27 رجوع به آگهی
واگذاری حق امتیاز جمع آوری پسماندهای خشک بازیافتی 1393/12/27 1394/01/15
واگذاری حق امتیاز جمع آوری پسماندهای خشک بازیافتی تفکیک شده 1393/12/27 1394/01/15
واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک 1393/12/26 1394/01/15
واگذاری اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا 1393/12/21 1393/12/27
واگذاری عملیات جمع آوری پسماند خشک 1393/12/23 رجوع به آگهی
واگذاری محل دفن زباله 1393/12/20 1393/12/26
واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک 1393/12/20 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات راهبری و بهره برداری از خط پردازش پسماندهای عادی 1393/12/20 1394/01/15
صفحه 254 از 334