مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات راهبری و بهره برداری از خط پردازش پسماندهای عادی کارخانه 1394/02/13 1394/02/17
واگذاری جمع آوری و خرید ضایعات سطح شهر و حریم 1394/02/13 1394/02/22
فروش چوب آلات دپو شده 1394/02/13 1394/02/20
بهره برداری و تفکیک زباله شهر 1394/02/13 1394/02/22
واگذاری امتیاز بهره برداری از خط پردازش مرکز دفن 1394/02/10 1394/02/14
واگذاری امتیاز جمع آوری و فروش پسماندهای خشک 1394/02/10 1394/02/14
واگذاری انجام کار تفکیک زباله 1394/02/07 1394/02/16
واگذاری طرح تفکیک و جداسازی زباله های خشک بازیافتی 1394/02/08 1394/02/20
واگذاری عملیات راهبری و بهره برداری از خط سورتینگ (پردازش) پسماند 1394/02/08 1394/02/17
واگذاری عملیات تفکیک زباله و جمع آوری پسماندهای خشک 1394/02/08 1394/02/24
صفحه 255 از 341