مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای طرح تفکیک از مبدا شهر 1392/01/29 1392/02/04
واگذاری اجرای پردازش ایستگاه میانی شهر 1392/01/29 1392/02/04
واگذاری عملیات تفکیک زباله در محل دپوی زباله 1392/01/28 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز بهره برداری جمع اوری پسماندهای خشک بازیافتی تفکیک شده 1392/01/28 1392/02/04
مزایده تفکیک زباله در مقصد 1392/01/26 1392/02/10
واگذاری اجرای تفکیک نیمه مکانیزه پسماند در مرکز دفن شهرستان 1392/01/26 1392/02/04
واگذاری جمع آوری ضایعات قابل بازیافت سطح شهر 1392/01/21 رجوع به آگهی
اجرای پردازش ایستگاه میانی 1392/01/22 1392/02/04
اجرای طرح تفکیک از مبدا شهر صفادشت 1392/01/22 1392/02/04
اجرای پردازش ایستگاه میانی 1392/01/22 1392/02/04
صفحه 255 از 259