مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
انتخاب پیمکانکار توانمند، با سابقه و دارای صلاحت یجهت برون سپاری در خصوص جمع آوری ضایعات خشک سطح شهر 1398/03/22 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره سایت زباله شهرداری شامل (تفکیک مواد بازیافتی و دفن زباله) 1398/03/21 1398/04/01
واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک 1398/03/20 1398/03/27
واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک 1398/03/20 1398/03/27
واگذاری حق امتیاز بهره برداری از ایستگاه میانی تخلیه خاک، ضایعات ساختمانی و عمرانی ایستگاه خدمات شهر... 1398/03/20 1398/04/03
واگذاری مدیریت پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته به اشخاص حقیقی و حقوقی 1398/03/19 1398/03/25
جمع آوری اقلام بازیافتی 1398/03/13 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک براساس طرح تفکیک در مبدا 1398/03/13 1398/03/27
اجاره سایت زباله 1398/03/13 1398/04/01
اجاره سایت دفن زباله 1398/03/13 1398/03/28
صفحه 4 از 255