مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری کلیه پسماندهای خشک از محدوده منطقه 1398/11/26 رجوع به آگهی
انتخاب پیمانکار توانمند، با سابقه و دارای صلاحیت جهت برون سپاری در خصوص جمع آوری ضایعات خشک سطح شهر 1398/11/24 1398/12/13
واگذاری تفکیک پسماندهای خشک از زباله های تر در مبدا و آموزش و ترویج شهروندان محترم 1398/11/24 رجوع به آگهی
واگذاری بازیافت، تفکیک و حمل زباله خود برای سال 1399 1398/11/24 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به تفکیک و پردازش زباله مرکز پردازش و امحاء زباله غرب استان 1398/11/24 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز جمع آوری و تفکیک پسماند خشک 1398/11/23 1398/11/27
فروش ضایعات 1398/11/23 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات جمع آوری الکترونیکی پسماند خشک بازیافتی شهر 1398/11/23 رجوع به آگهی
مدیریت و نگهداری محل دفن زباله 1398/11/23 1398/12/03
واگذاری جمع آوری مواد قابل بازیافت 1398/11/23 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 317