مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
کار تفکیک بازیافت زباله های داخل شهر و همچنین داخل شهر و همچنین ساماندهی سایت زباله شهری 1398/05/26 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره یک ساله جمع آوری ضایعات خانگی 1398/06/02 1398/06/02
واگذاری پروژه تفکیک و بازیافت پسماند خشک مرکز دفع پسماند رودشور 1398/06/02 رجوع به آگهی
واگذاری مدیریت پسماند خشک و تفکیک از مبدا 1398/05/31 رجوع به آگهی
واگذاری معدن دفع زباله شهرداری ( بهره برداری، جمع آوری و تفکیک زباله و جمع آوری ضایعات در سطح شهر ) 1398/05/30 رجوع به آگهی
واگذاری تفکیک زباله خشک سطح شهر 1398/05/30 1398/06/14
واگذاری منافع حاصل از تفکیک ضایعات خشک بازیافتی برروی نوار تسمه نقاله کارخانه 1398/05/30 رجوع به آگهی
واگذاری منافع حاصل از تفکیک و جمع آوری پسماندهای خشک بازیافتی بر روی نوار تسمه نقاله کارخانه 1398/05/28 رجوع به آگهی
واگذاری معدن دفع زباله شهرداری ( بهره برداری، جمع آوری و تفکیک زباله و جمع آوری ضایعات در سطح شهر ) 1398/05/28 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از پسماند خشک مناطق به مدت دو سال 1398/05/28 1398/06/14
صفحه 5 از 271