مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
قطعات 1 و 2 تفکیکی با کاربری مسکونی - سه قطعه زمین با کاربری مسکونی تجاری - جمع آوری مواد قابل بازیا... 1398/11/28 1398/12/08
واگذاری عملیات جمع آوری پسماند خشک 1398/11/28 رجوع به آگهی
عملیات همزمان تفکیک در مبدا و جمع آوری پسماندهای خشک در سطح منطقه شش و بهره برداری از خط پردازش پسما... 1398/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز جمع آوری زباله های خشک و ضایعات قابل بازیافت تفکیک از مبدا 1398/11/28 رجوع به آگهی
عملیات راهبردی و بهره برداری از خط پردازش پسماندهای عادی کارخانه تفکیک و پردازش پسماندهای خشک 1398/11/28 رجوع به آگهی
حق امتیاز بهره‌برداری و جمع‌آوری کلیه پسماندهای خشک از محدوده منطقه1 شهرداری 1398/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از پسماند خشک مناطق 1398/11/27 1398/12/07
واگذاری تفکیک زباله از مبدا 1398/11/27 رجوع به آگهی
جمع آوری و فروش پسماند خشک 1398/11/27 رجوع به آگهی
فروش ضایعات غیر پسماندی خود 1398/11/27 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 319