مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات راهبردی و بهره برداری از خط پردازش پسماندهای عادی کارخانه تفکیک و پردازش پسماندهای خشک 1398/11/16 رجوع به آگهی
تجهیز و بهره برداری از خط پردازش و همچنین نگهداری، راهبری و حمل و نقل پسماند جامد با استفاده از کشند... 1398/11/16 رجوع به آگهی
فروش پسماند خشک جمع آوری شده از مناطق پنجگانه 1398/11/15 1398/11/15
فروش پسماند خشک مناطق 1398/11/14 رجوع به آگهی
امتیاز جمع آوری ضایعات پسماندهای خشک شهر و بهره برداری از کانکسهای جمع اوری ضایعات مناطق 1398/11/14 رجوع به آگهی
امتیاز جمع آوری ضایعات(پسماندهای) خشک 1398/11/14 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات جمع آوری پسماند خشک 1398/11/14 رجوع به آگهی
واگذاری انجام عملیات تفکیک پسماندهای خشک بازیافتی در سطح شهر و تفکیک زباله در محل 1398/11/13 رجوع به آگهی
جمع آوری پسماند خشک و تفکیک زوائد 1398/11/12 رجوع به آگهی
واگذاری تفکیک پسماندهای خشک از زباله های تر از مبدا و آموزش و ترویج شهروندان 1398/11/12 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 317