مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش حدود یکهزار تن پسماندهای خشک مخلوط و حدود سیصد تن پسماند خشک تفکیک شده 1398/05/19 رجوع به آگهی
تفکیک زباله از مبدا زباله قابل بازیافت و مزایده استیجاری وسیله ورزشی پارکور 1398/05/17 رجوع به آگهی
فروش پسماندهای خشک قابل بازیافت جمع آوری شده از منازل و ایستگاه های اطلاع رسانی و تبادل مواد بازیافت... 1398/05/17 رجوع به آگهی
واگذاری یک ساله تفکیک و بازیابی مواد خشک از زباله سطح شهر 1398/05/17 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری و تفکیک زباله های عادی خانگی (در محل دفن) و اجرای طرح تفکیک از مبدا کل محدوده خ... 1398/05/17 رجوع به آگهی
فروش زباله خشک شهر 1398/05/16 رجوع به آگهی
جمع آوری و اجاره ضایعات 1398/05/16 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه ساماندهی و جمع آوری پسماندهای خشک سطح شهر 1398/05/16 رجوع به آگهی
جمع آوری پسماند خشک در سطح شهر 1398/05/13 1398/05/31
فروش پسماندهای خشک قابل بازیافت جمع آوری شده از منازل و ایستگاه های اطلاع رسانی و تبادل مواد بازیافت... 1398/05/14 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 270