مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره جایگاه های دپوی زباله 1399/03/11 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه تفکیک زباله از مبدا و جمع آوری پسماند خشک تفکیک شده از سطح شهر و انتقال آن به جایگاهها... 1399/03/10 1399/03/21
واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری کلیه پسماندهای خشک از محدوده منطقه 4 ( بجز ایستگاه های ثابت... 1399/03/10 رجوع به آگهی
واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری پسماندهای خشک 1399/03/10 1399/03/31
واگذاری پروژه مدیریت پسماند و امور خدماتی 1399/03/08 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه جمع آوری و ساماندهی پسماندهای خشک سطح شهر 1399/03/07 رجوع به آگهی
فروش پسماند خشک از طریق جمع آوری از سطح شهر 1399/03/06 رجوع به آگهی
بهره برداری از مواد آلی موجود کمپوست نارس در سایت کارخانه کمپوست جهت فرآوری و تولید کود کمپوست 1399/03/06 رجوع به آگهی
اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا در شهر 1399/03/06 رجوع به آگهی
واگذاری کارخانه بازیافت (کمپوست) خود را با عرصه ای به مساحت 32746 متر مربع و اعیانی حدود 3960 متر م... 1399/03/01 رجوع به آگهی
صفحه 9 از 341