مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری حق امتیاز بهره برداری از ایستگاه میانی تخلیه خاک، ضایعات ساختمانی و عمرانی ایستگاه خدمات شهر... 1398/03/20 1398/04/03
واگذاری مدیریت پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته به اشخاص حقیقی و حقوقی 1398/03/19 1398/03/25
جمع آوری اقلام بازیافتی 1398/03/13 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک براساس طرح تفکیک در مبدا 1398/03/13 1398/03/27
اجاره سایت زباله 1398/03/13 1398/04/01
اجاره سایت دفن زباله 1398/03/13 1398/03/28
واگذاری مدیریت پسماند خشک و تفکیک از مبدا شهرداری 1398/03/13 رجوع به آگهی
جمع اوری پسماندهای خشک و حمل زباله 1398/03/12 1398/03/22
واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک 1398/03/12 رجوع به آگهی
جمع آوری پسماند خشک و تفکیک زوائد از درب منازل 1398/03/11 رجوع به آگهی
صفحه 9 از 260