مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ده پلاک زمین مسکونی 1398/12/08 رجوع به آگهی
فروش اراضی تجاری 1398/12/08 رجوع به آگهی
فروش ساختمان شرکت تعاونی فروشگاه مصرفی روستایی شهدا میدانجوق ملک به مساحت عرصه 185 مترمربع دارای اعی... 1398/12/08 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه زمین در شهرستان جلفا به مساحت تقریبی 95553/35 و 40001/16 مترمربع 1398/12/08 رجوع به آگهی
فروش یک دربند مغازه به مساحت تقریبی 46 مترمربع و ارتفاع 3/60 متر با کف سرامیک 50*50 و بدنه تا ارتفا... 1398/12/08 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب مغازه 1398/12/08 1398/12/12
واگذاری 5 هکتار زمین زراعی دیم جهت کشت گیاهان داروئی، زراعی، باغی و واگذاری حق بهره برداری 30 هکتار... 1398/12/08 رجوع به آگهی
فروش واحد تجاری با کاربری تجاری 1398/12/08 رجوع به آگهی
فروش زمین - مساحت عرصه 239 و فروش زمین - مساحت عرصه 225.8 و .... 1398/12/08 رجوع به آگهی
فروش مغازه با کاربری تجاری 1398/12/08 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 10209