مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان 1398/06/23 رجوع به آگهی
یک دستگاه ساختمان مسکونی دو طبقه با قدمت حدود ده سال با زیربنای کل 260 مترمربع 1398/06/23 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت 215 مترمربع به پلاک ثبتی 5634 فرعی از 25 شش دانگ مشاع... 1398/06/23 رجوع به آگهی
یک واحد تجاری به مساحت 35 متر مربع با دهنه 3/5 متری، کف و دیوار سرامیک - اسکلت بتنی 1398/06/23 رجوع به آگهی
ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده به مساحت 102 مترمربع قطعه 2 تفکیکی پلاک 10832 فرعی از باق... 1398/06/23 رجوع به آگهی
فروش زمین های تجاری 1398/06/23 1398/06/30
پلاک 120 ششدانگ یک واحد تجاری به مساحت 13.87 مترمربع 1398/06/23 1398/07/16
ششدانگ پلاک 335 فرعی از 31 به مساحت 1215 متر مربع 1398/06/23 رجوع به آگهی
فروش ده قطعه زمین 1398/06/23 1398/07/07
فروش دو قطعه پلاک مسکونی 1398/06/23 1398/06/30
صفحه 4 از 6250