مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعداد 2 قطعه زمین مسکونی 1398/06/23 رجوع به آگهی
آپارتمان مسکونی -پلاک فوق بصورت مجموعه اپارتمانی 4 طبقه روی پیلوت که عرصه آن حدود 270 مترمربع مساحت... 1398/06/23 رجوع به آگهی
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی 1398/06/23 رجوع به آگهی
دو واحد آپارتمان مسکونی 1398/06/23 رجوع به آگهی
فروش واحدهای تجاری اطلس و میدان تره بار 1398/06/23 رجوع به آگهی
املاک و مستغلات تحت اختیار خود 1398/06/23 رجوع به آگهی
تعدادی از املاک 1398/06/23 رجوع به آگهی
ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی دوازده هزار و ششصد و نود و سه فرعی از یازده اصلی به مساحت ششدانگ 178/2... 1398/06/23 رجوع به آگهی
فروش مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه تحت پلاک ثبتی هفتصد و هشت اصلی به مساحت 178/50 مترمربع 1398/06/23 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین متعلق به شهرداری به مساحت 300 مترمربع 1398/06/23 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 6250