مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش زمین 1398/11/05 1398/11/12
فروش تعدادی از املاک تملیکی و مازاد ملکی 1398/11/05 رجوع به آگهی
فروش دو واحد مسکونی در استان و یک قطعه زمین 1398/11/05 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه پلاک ثبتی به مساحت کل بعد از رعایت عقب نشینی و بر اصلاحی 3629/40 مترمربع با کاربری تجار... 1398/11/05 رجوع به آگهی
واگذاری 2 قطعه از قطعات ملکی شهرداری (قطعه B252 و B253) 1398/11/05 1398/11/14
فروش زمین به مساحت 4643/38 مترمربع مجموعا 8 طبقه شامل 8213/29 مترمربع مسکونی +6317 مترمربع اداری +12... 1398/11/05 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 2 قطعه زمین 1398/11/05 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به مساحت 98106 مترمربع به عنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان به حدود شمالا به طول 591... 1398/11/05 رجوع به آگهی
فروش قطعات کارگاهی در روستا 1398/11/05 رجوع به آگهی
فروش زمین های خود با کاربری مسکونی - تجاری - تجاری کارگاهی 1398/11/03 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 840