مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 2 قطعه زمین 1398/11/01 رجوع به آگهی
1. فروش چند قطعه زمین با کاربری های مختلف 2. فروش 5 باب از مغازه های بازار روز شهر 1398/11/01 رجوع به آگهی
واگذاری مالکیت سرقفلی دو باب مغازه تجاری و مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی و یک قطعه زمین تجاری 1398/10/30 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین تجاری - یک قطعه زمین مسکونی 1398/11/01 1398/11/12
فروش زمینی به مساحت 3529 مترمربع 1398/11/01 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی زمین ملکی شهرداری 1398/11/01 1398/11/17
فروش املاک تحت اختیار خود زمین های شماره 1 تا 4 با کاربری تجاری 1398/11/01 1398/11/17
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1765 مترمربع در رهن شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خود... 1398/10/30 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد محدودی از زمین های صنعتی 1398/11/01 1398/11/08
فروش ششدانگ عرصه یک قطعه زمین به مساحت 41 / 25 متر مربع و ... 1398/10/30 1398/11/28
صفحه 6 از 837