مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش دو قطعه تجاری- شماره قطعه 117 - مساحت قطعه 50 متر مربع و - شماره قطعه 118 - مساحت قطعه 50 متر م... 1398/11/02 رجوع به آگهی
فروش یازده سم مشاع از سی و شش سهم عرصه و اعیان ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 65 متر محل مورد کارشناسی... 1398/11/01 1398/11/20
فروش پلاک مشتمل بر زیرزمین و 2 واحد تجاری و یک سوئیت مسکونی در همکف و طبقات اول و دوم است که واحد تج... 1398/11/01 1398/11/26
فروش تعدادی زمین با کاربری (زمین تجاری - واحد تجاری - مغازه تجاری - زمین و مستحدثات اداری - زمین تفر... 1398/11/01 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ یک قطعه با بنای احداثی به مساحت 508.50 مترمربع دارای پلاک ثبتی 2524 فرعی از 213 اصلی 1398/11/01 رجوع به آگهی
فروش املاک با کاربری ساختمان مسکونی - زمین - کارخانه صنعتی - هتل - مغازه تجاری - تعمیرگاه تجاری - زم... 1398/11/01 رجوع به آگهی
واگذاری اراضی قطعه زمین تجاری پلاک 729.4311 مساحت 165.9 مترمربع کاربری تجاری 1398/11/01 1398/11/14
فروش تعداد 4 قطعه زمین 1398/11/01 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه ملک از املاک خود به مساحت تقریبی 100 متر مربع 1398/11/01 رجوع به آگهی
فروش املاک مشروحه ـ نوع زمین با کاربری (مختلط ـ مسکونی ) 1398/11/01 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 840