مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش املاک تجاری، اداری و مسکونی 1400/05/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/05/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش- مسکونی -مختلط -درمانی -ورزشی1007 فرهنگی 25 متر مربع و فضای سبز16 متر 1400/05/09 رجوع به آگهی
مزایده 350 متر زمین جهت احداث دستگاه تفریحی اسلکلاین 1400/05/10 1400/05/20
مزایده دو دانگ و چهار دانگ پلاک ثبتی 1400/05/09 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه فضای سبز به مساحت تقریبی 1559 متر مربع 1400/05/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمینی با مساحت 11948.08 متر مربع - ساختمان اداری با مساحت حدودأ 96 متر مربع 1400/05/05 1400/05/24
مزایده فروش تعدادی املاک با کاربری های مختلف 1400/05/03 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه باغچه مشجر به مساحت 7135/20 متر مربع 1400/05/04 رجوع به آگهی
مزایده شش دانگ عرصه و اعیان یک باب منزل مسکونی به مساحت ۲۴۲۴ متر مربع 1400/05/04 رجوع به آگهی
مزایده - یک باب مغازه گل فروشی - یک باب مغازه سیگارفروشی - یک باب مغازه مشاور املاک - زمین به مساحت ششصد متر مربع و... 1400/05/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش قطعه به مساحت 239/85مترمربع درکاربری مسکونی 1400/05/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش نه قطعه زمین (کاربری: فضای سبز ، جهانگردی، زراعی آبی) 1400/05/03 1400/05/06
مزایده فروش نه قطعه زمین 1400/05/02 1400/05/06
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری باغ - مسکونی 1400/04/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات تعدادی از املاک مسکونی، تجاری، اداری و اراضی 1400/04/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک به مساحت ملک 11609 مترمربع با کاربری های مسکونی، درمانی ورزشی معبر فضای سبز. 1400/04/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین - پلاک ثبتی 3670/114 - متراژ 100 / کاربری: فضای سبز (ماده واحده مسکونی با قابلیت تجاری) 1400/04/16 رجوع به آگهی
مزایده قطعه زمین به مساحت 16620 مترمربع - قطعه زمین به مساحت 9714 مترمربع - قطعه زمین به مساحت 22695 مترمربع - خانه مسکونی 1400/04/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان ملک بمساحت عرصه 313 مترمربع شامل : همکف بمساحت 121 متر مربع با عملکرد دو واحد تجاری – نیم طبقه ( بالکن) بمساحت 22 متر مربع – بارشگیر بمساحت 9/40متر مربع - کاربری پلاک د... 1400/04/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 24