کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7726685 مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 200 م م کاربری فضای سبز استان مازندران 1402/12/08 1402/12/17
7705425 مزایده دوزاده قطعه زمین و خانه مسکونی و چند قطعه چمن اوستی و چند قطعه سولی استان آذربایجان شرقی 1402/12/05 رجوع به آگهی
7698830 مزایده فروش یک قطعه زمین  فاقد اعیانی به مساحت 53/87 متر مربع استان آذربایجان شرقی 1402/12/02 1402/12/21
7698605 مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی، تجاری، اداری و اراضی و باغ و کارخانه استان البرز، استان تهران 1402/12/02 رجوع به آگهی
7696306 مزایده فروش ملک به مساحت 334/65 م م استان مرکزی 1402/12/02 1402/12/23
7692556 مزایده یک قطعه زمینی با کاربری فضای سبز استان گیلان 1402/12/01 1402/12/19
7687887 مزایده فروش تعدادی از املاک زمین با کاربری مختلط - زمین با کاربری حمل و نقل و انبارداری - پارک و فضای سبز و نمایشگاه محصولات خزری استان مازندران، استان گیلان 1402/11/30 1402/12/08
7686264 مزایده فروش اراضی زراعی استان یزد 1402/11/30 رجوع به آگهی
7684251 مزایده اجاره50مترمربع از فضای سبز استان سیستان و بلوچستان 1402/11/30 رجوع به آگهی
7680152 مزایده زمین چمن طبیعی استان اصفهان 1402/11/29 1402/12/01
7674984 مزایده بهره برداری از نرگس زار استان فارس 1402/11/28 1402/12/05
7672857 مزایده تعدادی از املاک مسکونی، تجاری، و اراضی متعلق به خود استان فارس 1402/11/26 1402/12/07
7666572 مزایده واگذاری ملک شش دانگ زمین استان تهران 1402/11/25 1402/12/07
7665767 مزایده واگذاری شش دانگ زمین با کاربری فضای سبز به مساحت 29779 متر مربع استان تهران 1402/11/25 1402/12/07
7664296 مزایده فروش تعدادی از املاک با کاربری انبار حمل و نقل، تجاری و معبر - باغ - آموزشی و ورزشی و فضای سبز و مابقی در طرح معبر و حریم رودخانه استان کرمان 1402/11/24 1402/12/05
7657411 مزایده ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 611 مترمربع - یک باب ساختمان یک طبقه زیربنا 120 مترمربع استان تهران 1402/11/23 رجوع به آگهی
7654388 مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی، تجاری، اداری و اراضی متعلق به خود در 12 ردیف با کاربری های خارج از محدوده شهری / تجهیزات شهری - گذر فضای سبز / حریم شهر فاقد کاربری / صنعتی استان البرز، استان تهران 1402/11/23 1402/12/07
7650298 مزایده فروش 6 عنوان املاک شامل: تجاری معروف به انبار پنبه - تجاری معروف به روغن کشی - اداری - اداری، مسکونی، ورزشی، تجهیزات شهری - زمین و ساختمان - زمین زراعی کاربری مسکونی استان کرمان 1402/11/18 1402/11/23
7646092 مزایده واگذاری یکی از املاک تحت مالکیت با کاربری تجاری، خدماتی ورزشی و غیره - جهت تامین پارکینگ (فضای سبز) استان آذربایجان شرقی 1402/11/18 1402/11/25
7644326 مزایده زمین به مساحت 500 مترمربع با کاربری فرهنگی مسکونی، آموزشی تحقیقاتی و فناوری، ورزشی و فضای سبز استان خراسان رضوی 1402/11/17 1402/12/01
صفحه 1 از 56