مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش املاک 1397/08/15 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از واحد های مسکونی و تجاری و همچنین تعدادی قطعه زمین 1397/08/03 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری و پارکینگ طبقاتی 1397/07/24 رجوع به آگهی
فروش املاک 1397/07/15 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از املاک 1397/07/11 رجوع به آگهی
فروش املاک و مستغلات 1397/07/04 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین 1397/07/02 1397/07/11
مزایده بخشی از اموال تعاونی ها 1397/06/31 1397/07/09
فروش املاک 1397/06/19 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از املاک مازاد بر نیاز خود 1397/06/18 رجوع به آگهی
صفحه 10 از 14