مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش املاک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک 1398/10/30 1398/11/12
فروش یک واحد آپارتمان مسکونی و دو قطعه زمین 1398/10/21 رجوع به آگهی
پارکینگ(یک باب گاراژ) 1398/10/14 1398/11/08
فروش تعدادی از املاک خود 1398/10/14 رجوع به آگهی
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احدایی در آن به مساحت 43558/70 متر مربع به شماره 341 فرعی از 4481 اصلی م... 1398/10/07 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از املاک خود : - پارکینگ با کاربری پارکینگ - واگذاری 31 باب پارکینگ فقط به مالکین مجتمع... 1398/10/03 رجوع به آگهی
فروش املاک زمین با کاربری پارکینگ - زمین با کاربری خارج از محدوده شهری 1398/10/01 رجوع به آگهی
فروش املاک : آپارتمان مسکونی - مغازه تجاری -پارکینگ 1398/09/25 رجوع به آگهی
فروش املاک - زمین - کاربری پارکینگ - عرصه 2556/67 - زمین - کاربری مسکونی - عرصه 1000 - زمین - کاربر... 1398/09/25 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین با کاربری پایانه باربری، پمپ بنزین، پارکینگ، انبار، خوابگاه رانندگان، رستوران، فرو... 1398/09/25 1398/10/01
صفحه 3 از 25